Akční cena na tento měsíc

Potřebujete revizi plynu? Vaše Společenství vlastníků jednotek (SVJ)
či bytový dům (BD) vyžadují revizní zprávu o provedené revizi plynu? Nebo je důvod zcela jiný? Máte odpojený plynoměr a uvažujete o obnovení dodávky plynu? V tom případě budete potřebovat novou revizní zprávu. Po době delší dobu než 6 měsíců, pak i tlakovou zkoušku. Pokud potřebujete provést revizi plynu pro tyto, nebo jiné účely, volejte na +420 776 833 722. Základní cena za provedení revize plynu s tlakovou zkouškou je 800,- Kč. Všechny ostatní ceny najdete v samostatné části Ceny, které jsou platné pro oblast Praha.

Ceny provozní revize plynu bytového domu

Cena provozní revize plynového zařízení bytového domu (1x za 3 roky): 150 Kč za každý zkontrolovaný byt s jedním spotřebičem, nebo zaslepením, 190 Kč za každý zkontrolovaný byt s více spotřebiči, 1000 Kč za kontrolu společných prostor, 0 až 250 Kč za dopravu po Praze dle vzdálenosti, vyhotovení revizní zprávy, komunikace s klienty a doručení revizní zprávy.

Ceny kontroly plynového zařízení bytového domu

Cena kontroly plynového zařízení bytového domu (každý rok vyjma roku revize): 1000 Kč (PZ společných prostor). Cena zahrnuje všechny režijní náklady včetně dopravy, komunikace s klienty, přípravu a zpracování potřebné dokumentace. Ceny kontroly plynového zařízení bytového domu jsou konečné bez dalších navýšení.

Cena revize plynu samostatného bytu

Cena revize plynového zařízení samostatného bytu (např. po rekonstrukci, pro znovuobnovení dodávky zemního plynu, pokud uživatel bytu nebyl přítomen při revizi plynu a musí si ji zajistit svépomocí atd.): od 600 Kč do 1000 Kč dle vzdálenosti, časové náročnosti a počtu spotřebičů. Cena dopravy po 0 až 250 Kč po Praze, V ceně komunikace s klienty, přípravu a zpracování potřebné dokumentace. Ceny revize bytového domu jsou konečné bez dalších navýšení.

Cena analýzy spalin

Dle TPG 704 01 ze srpna roku 2013, je povinností servisních a revizních techniků provádět analýzu spalin. Týká se poue spotřebičů typu B, to znamená karmy a kotle (turbo a kondenzační kotle do tohoto typu nespadají). V případě, že není k dispozici servisní zpráva s hodnotami a datem měření, analýzu spalin provádíme za zaváděcí cenu 300,- Kč.

Kontakty:

Tomáš Komín - revize plynu Praha a okolí
Ke škole 1398/1
Praha 4, 149 00
telefon: +420 776 833 722
e-mail: revize@plynu.cz
www.revize-plyn.eu

Jan Komín - revize plynu Praha a okolí
Štichova 644/32
Praha 4, 149 00
telefon: +420 776 640 363
e-mail: info@revizeplynu.eu
www.revizeplynu.eu

Jan Komín - revize plynu Jihočeský kraj
Dvořákova 458
Blatná, 388 01
telefon: +420 607 235 258

Jan Kylar - revize plynu Praha a okolí
Brunclíkova 1722/19
Praha 6, 162 00
telefon: +420 722 904 009
e-mail: info@revizep.cz
http://www.revizep.cz