Akční cena na tento měsíc

Potřebujete revizi plynu? Vaše Společenství vlastníků jednotek (SVJ)
či bytový dům (BD) vyžadují revizní zprávu o provedené revizi plynu? Nebo je důvod zcela jiný? Máte odpojený plynoměr a uvažujete o obnovení dodávky plynu? V tom případě budete potřebovat novou revizní zprávu. Po době delší dobu než 6 měsíců, pak i tlakovou zkoušku. Pokud potřebujete provést revizi plynu pro tyto, nebo jiné účely, volejte na +420 776 833 722. Základní cena za provedení revize plynu s tlakovou zkouškou je 800,- Kč. Všechny ostatní ceny najdete v samostatné části Ceny, které jsou platné pro oblast Praha.

Provozní revize plynových zařízení

 • dle vyhlášky číslo 85/1978 musejí být prováděny pravidelně jedenkrát za tři roky
 • kontroly těsnosti provádíme prováděny detektory plynu MRU 300 HC a GI - 03 M
 • kontroly přítomnosti oxidu uhelnatého CO provádíme detektorem GCO 100
 • Přehled prováděných úkonů při revizi plynu

  Při provádění revize plynu se kontroluje umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu, umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěrů jednotlivých stoupacích větví rozvodu, dále pa umístění, funkčnost a těsnost regulátorů, plynoměrů a uzávěrů plynových spotřebičů. Kontoluje se rovněž rozmístní plynvých spotřebičů z důvodu dostatečného prostoru a jaho větrání. Provádí se též kontrola těsnosti veškerých rozebíratelných spojů s vizuálním posouzením stavu domovního plynovodu. Je rovněž prováděna kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého CO. V souhrnu to tedy znamená:

 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů plynových spotřebičů
 • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
 • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu
 • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
 • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého
 • Neprovádíme. . .

 • opravy, revize, servis, prohlídky, seřízení, ani čištění plynových spotřebičů.
 • Pomoc hledejte u servisních techniků plynových zařízení!
 • Kontakty:

  Tomáš Komín - revize plynu Praha a okolí
  Ke škole 1398/1
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 833 722
  e-mail: revize@plynu.cz
  www.revize-plyn.eu

  Jan Komín - revize plynu Praha a okolí
  Štichova 644/32
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 640 363
  e-mail: info@revizeplynu.eu
  www.revizeplynu.eu

  Jan Komín - revize plynu Jihočeský kraj
  Dvořákova 458
  Blatná, 388 01
  telefon: +420 607 235 258

  Jan Kylar - revize plynu Praha a okolí
  Brunclíkova 1722/19
  Praha 6, 162 00
  telefon: +420 722 904 009
  e-mail: info@revizep.cz
  http://www.revizep.cz